Odvolání proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu vydaného podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Opravným prostředkem proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o odmítnutí žádosti je rozklad. Písemný rozklad lze zaslat poštou (na adresu P.O.BOX 49, Praha 56, 150 06), prostřednictvím e-podatelny (posta@nbu.gov.cz) nebo osobním podáním do podatelny NBÚ (Na Popelce 2/16, Praha 5). Rozklad lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud NBÚ plně nevyhoví rozkladu, předloží jej řediteli NBÚ, který o něm rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení rozkladu.