Vážené uchazečky, vážení uchazeči, 

posíláte-li reakci na námi vypsané výběrové řízení, své životopisy a případně motivační dopisy zasílejte na e-mailovou adresu: marketa.novakova@nbu.gov.cz nebo jako odpověď přes jobs.cz. Zároveň nepožadujeme jiné dokumenty. Děkujeme za pochopení. 

 

V případě, že se nemůžete dostavit na sjednaný pohovor z jakéhokoli důvodu, oznamte nám prosím tuto skutečnost na e-mailovou adresu: marketa.novakova@nbu.gov.cz nebo telefonní číslo 257 283 411 či 601 150 280. Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD,

Bc. Markéta Nováková, e-mail: marketa.novakova@nbu.gov.cz 
Na Popelce 2/16, 15000 Praha – Košíře, Česká republika

 

 

Své reakce zasílejte výhradně přes jobs.cz
Bc. Markéta Nováková, personalistka
P.O.BOX 49, Praha 56, 150 06
e-mail: marketa.novakova@nbu.gov.cz 

Vážení,
děkujeme Vám za Váš zájem o uplatnění v našem Úřadu. Pokud Vás nebudeme kontaktovat v příštích 14 dnech od podání Vaší žádosti, považujte prosím žádost za "nerealizovanou". Nemáme bohužel kapacitu, abychom mohli reagovat na všechny žádosti o uplatnění, které průběžně dostáváme. Přesto si dovolíme ponechat Vaši žádost v databázi po dobu 2 měsíců a v případě dodatečné potřeby Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Odbor personální

 Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely výběrového řízení nových zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu

I.                        Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Národní bezpečnostní úřad, Na Popelce 2/16 Praha 5 150 06 (dále také „správce“), poštovní adresa: Národní bezpečnostní úřad, P.O. Box 49, Praha 56 CZ 150 06, e-mailová adresa: posta@nbu.gov.cz, ID datové schránky: h93aayw.

II.                        Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Přijímání nových zaměstnanců – zpracování je nezbytné pro provedení opatřeních přijatých před uzavřením smlouvy.

III.                        Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je uchazeč (subjekt údajů) správci poskytl, a to v souvislosti se zájmem o pracovní pozici v rámci Národního bezpečnostního úřadu.

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • vzdělání,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Poskytnuté údaje správce nepředává třetím stranám.

IV.                        Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci.

Správce přijal technicko-organizační opatření k tomu, aby přístup k osobním údajům ať již v listinné nebo elektronické formě měli pouze oprávnění zaměstnanci správce.

V.                        Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem upravujícím ochranu osobních údajů oprávněn:

 • žádat poskytnutí informací a přístup k osobním údajům,
 • žádat opravu nepřesných osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 • žádat omezení zpracování,
 • žádat přenositelnost údajů,
 • vznést námitku,
 • nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 170 00, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

VI.                        Doba uchovávání

Osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány po dobu výběrového řízení. Po uplynutí této doby jsou dokumenty obsahující osobní údaje zlikvidovány.