Administrátor aplikací

Náplň činnosti:

 • zajišťovat správu a provoz informačních systémů,
 • dodržovat provozní a bezpečnostní pravidla určená k provozu informačních systémů,
 • zajišťovat příslušná nastavení a servisní pomoc a podporu,
 • odstraňování problémů a chyb,
 • objednávání a spolupráce při servisních zásazích u externích dodavatelů,
 • spolupráce na specifikaci parametrů nového aplikačního řešení a součinnost při jeho implementaci,
 • řízení a realizace dílčích úkolů na základě změnových požadavků.
 • optimalizace a návrhy na úpravy provozovaných informačních systémů.

Požadavky:

 

 • SŠ nebo VŠ vzdělání,
 • praxe min. 2 roky v obdobné pozici,
 • znalost struktury a fungování operačních systémů a softwaru obecně,
 • zkušenost s prostředím MS SQL a Oracle DB,
 • základní znalost jazyka SQL,
 • komunikační schopnosti a týmovou spolupráci, systematičnost, důslednost a důraz na detail,
 • znalost anglického jazyka na technické úrovni (manuály, návody, apod.),
 • spolupráci s ostatními kolegy ohledně návrhu architektury a jednotlivých řešení za vlastní oblast zodpovědnosti

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením
  vlády č. 564/2006, v platném znění.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle
zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

 

Právník - oddělení metodiky bezpečnostního řízení

Popis práce:

 • příprava a vypracování správních rozhodnutí,
 • analýza a zaujímání stanovisek k různým materiálům z právního hlediska,
 • právní podpora odborných útvarů Úřadu.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání právního směru,
 • dobrá orientace v právním řádu ČR,
 • znalost práce na PC,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
 • vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • odolnost proti stresu,
 • praxe v právní oblasti výhodou.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • odpovídající finanční ohodnocení.
Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení
k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Právník - odbor právní a legislativní

Náplň činnosti:

 • tvůrčím způsobem se podílí na přípravě složitých systémů právních úprav s dopady na právní poměry České republiky nebo je posuzuje v rámci legislativní činnosti,
 • podílí se na jednáních pracovních skupin a orgánů EU a NATO v oblasti ochrany utajovaných informací,
 • spolu s věcnými gestory se zúčastňuje projednávání návrhů právních předpisů podle pokynu vedoucího oddělení,
 • tvůrčím způsobem zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a návrhy interních aktů řízení v působnosti Úřadu,
 • samostatně zpracovává odborná stanoviska Úřadu z oblasti ochrany utajovaných informací, po legislativní stránce odpovídá za zpracování přidělených materiálů pro vládu, Bezpečnostní radu státu, Parlament České republiky, případně pro další orgány a osoby,
 • samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům právních předpisů nebo materiálům nelegislativní povahy předkládané nebo posuzované Úřadem, odpovídá za soulad předkládaných materiálů s Legislativními pravidly vlády, Jednacím řádem vlády nebo Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu,
 • samostatně po legislativní stránce zpracovává podklady předkládané Úřadem vládě, Parlamentu České republiky, případně dalším orgánům státu,
 • podílí se na zpracování podkladů Úřadu do Plánu legislativních prací vlády,
 • samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům obecně závazných právních předpisů.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
 • 2 roky praxe na pozici legislativního právníka výhodou.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • zaškolení v oblasti tvorby právních předpisů,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením
  vlády č. 564/2006, v platném znění.
Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení
k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Analytik - průmyslová bezpečnost

Náplň činnosti:

 • zpracování žádosti podnikatele v rámci provádění bezpečnostního řízení o vydání osvědčení podnikatele,
 • vyhodnocování splňování podmínek pro vydání osvědčení podnikatele u držitelů osvědčení podnikatele,
 • přímá komunikace a metodická činnost se žadateli o vydání osvědčení podnikatele, komunikace s orgány státní správy a institucemi,
 • zpracování dílčích rozborů a zpráv o situaci na úseku ochrany utajovaných informací u podnikatelů v ČR,
 • analýza a zaujímání stanovisek k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska,
 • příprava a vypracování správních rozhodnutí.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, humanitního nebo bezpečnostního směru,
 • dobrá orientace v právním řádu ČR,
 • dobrá orientace v právních předpisech upravujících podnikání v České republice,
 • znalost práce na PC,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
 • vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • pečlivost, přesnost a odpovědnost,
 • odolnost vůči psychické zátěži,
 • praxe v oblasti účetnictví podnikatelů výhodou.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • odpovídající finanční ohodnocení.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle
zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

 

 

 

Životopis zasílejte na adresu:
P.O.BOX 49, Praha 56, 150 06
Tel. 257 283 202, Mgr. Dagmar Urbancová, vedoucí personálního odboru
e-mail: personalistika@nbu.cz

Vážení,
děkujeme Vám za Váš zájem o uplatnění v našem Úřadu. Pokud Vás nebudeme kontaktovat v příštích 14 dnech od podání Vaší žádosti, považujte prosím žádost za "nerealizovanou". Nemáme bohužel kapacitu, abychom mohli reagovat na všechny žádosti o uplatnění, které průběžně dostáváme. Přesto si dovolíme ponechat Vaši žádost v databázi po dobu 2 měsíců a v případě dodatečné potřeby Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Personální oddělení