Národní bezpečnostní úřad přijme:

Právník

(Místo výkonu práce: Praha)

Náplň činnosti:

 • tvůrčím způsobem se podílí na přípravě složitých systémů právních úprav s dopady na právní poměry České republiky nebo je posuzuje v rámci legislativní činnosti,
 • podílí se na jednáních pracovních skupin a orgánů EU a NATO v oblasti ochrany utajovaných informací,
 • spolu s věcnými gestory se zúčastňuje projednávání návrhů právních předpisů podle pokynu vedoucího oddělení,
 • tvůrčím způsobem zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a návrhy interních aktů řízení v působnosti Úřadu,
 • samostatně zpracovává odborná stanoviska Úřadu z oblasti ochrany utajovaných informací, po legislativní stránce odpovídá za zpracování přidělených materiálů pro vládu, Bezpečnostní radu státu, Parlament České republiky, případně pro další orgány a osoby,
 • samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům právních předpisů nebo materiálům nelegislativní povahy předkládané nebo posuzované Úřadem, odpovídá za soulad předkládaných materiálů s Legislativními pravidly vlády, Jednacím řádem vlády nebo Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu,
 • samostatně po legislativní stránce zpracovává podklady předkládané Úřadem vládě, Parlamentu České republiky, případně dalším orgánům státu,
 • podílí se na zpracování podkladů Úřadu do Plánu legislativních prací vlády,
 • samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům obecně závazných právních předpisů.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
 • 2 roky praxe na pozici legislativního právníka výhodou.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • zaškolení v oblasti tvorby právních předpisů,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením
  vlády č. 564/2006, v platném znění.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle
zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Server Administrator pro Národní centrum kybernetické bezpečnosti

(Místo výkonu práce: Brno)

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je moderní státní institucí, která zajišťuje kybernetickou bezpečnost České republiky. Tým našich profesionálů je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů ČR. Zajišťujeme ale také informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti. NCKB je součástí Národního bezpečnostního úřadu.

www.govcert.cz | Twitter: @GOVCERT_CZ

Náplň činnosti:

 • zajišťovat naprostou funkčnost serverové infrastruktury NCKB, která je důležitá pro všechny naše aktivity,
 • spravovat naše servery (Windows - verze, 2012R2 a 2016; Linux - RedHat 7.x),
 • instalovat a implementovat nové vybavení a software,
 • optimalizovat jejich chod - a aktivně navrhovat další zlepšení,
 • zapojovat se do ICT projektů a poskytovat konzultace projektovým týmům.

Požadavky:

 • 2 a více let zkušeností s prací na obdobné pozici,
 • velmi dobrá znalost Microsoft Windows server na úrovni domény (2008, 2012),
 • velmi dobrá znalost Active Directory, Group Policy, SCOM, SCCM, WSUS, Microsoft Exchange (2007 a vyšší),
 • velmi dobrá znalost Linuxové serveru RedHat Enterprise Linux verze 6 a 7,
 • velmi dobrá znalost TCP/IP, DHCP, DNS, L2 a L3 komunikace,
 • znalost iDRAC, iLO, IMM,
 • dobrý rozhled v oblasti IT klientských a serverových technologií,
 • znalost angličtiny (schopnost řešit incidenty ústně i písemně),
 • středoškolské vzdělání (VŠ výhodou).

Co pro je pro nás velkou výhodou:

 • znalost virtualizace na bázi KVM - RedHat Entterpise Virtualization,
 • znalost virtualizace HYPER-V,
 • znalost SAN technologií výhodou,
 • znalost podnikových procesů a jejich provázanosti v informačních technologiích,
 • dobrá znalost Office produktů (LibreOffice a MS Office).

Koho hledáme:

 • umíte pracovat samostatně, včetně samostatného řízení menších projektů,
 • dokážete analyzovat problém a vždy najít řešení,
 • jste svědomitý a důsledný - můžeme se na Vás spolehnout,
 • rád pomáháte ostatním a nemáte problém pracovat v týmu,
 • jste zvyklý dobře komunikovat a předávat informace.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Nabízíme:

 • inspirativní prostředí, práci s moderními a často zcela unikátními technologiemi,
 • dobrý tým a příjemné kolegy, kteří Vám vždy pomůžou (nejen na začátku),
 • široké možnosti se dále vzdělávat (odborné kurzy, certifikace i lekce cizích jazyků),
 • výhody stabilní státní instituce (která se ale bude do budoucna dynamicky rozvíjet),
 • práci na plný úvazek s možností smlouvy na dobu neurčitou,
 • příjemný plat,
 • 25 dní dovolené,
 • sick days,
 • další benefity (příspěvky na sport a kulturu, možnost využít partnerská sportoviště, rekreační zařízení, lékařskou péči...),
 • pracoviště poblíž centra Brna včetně možnosti zajistit na začátek krátkodobé ubytování, pokud se chcete přestěhovat.

V případě Vašeho zájmu nám zašlete Váš životopis na e-mail: a.pacner@nbu.cz (do předmětu prosím uveďte název pozice).

Network Administrator pro Národní centrum kybernetické bezpečnosti

(Místo výkonu práce: Brno)

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je moderní státní institucí, která zajišťuje kybernetickou bezpečnost České republiky. Tým našich profesionálů je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů ČR. Zajišťujeme ale také informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti. NCKB je součástí Národního bezpečnostního úřadu.

www.govcert.cz | Twitter: @GOVCERT_CZ

Náplň činnosti:

 • převzít zodpovědnost za fungování naší síťové infrastuktury (utajovaná, neutajovaná a laboratorní síť LAN) a řešit související problémy a incidenty,
 • spravovat síťové prvky - Cisco, Extreme networks, Fortinet,
 • spravovat produkt WMware NSX na síťové úrovni,
 • zajistit pokročilý BGP routing,
 • instalovat a implementovat nové síťové vybavení,
 • optimalizovat síťový tok, určovat jeho pravidla a aktivně navrhovat další zlepšení,
 • zapojovat se do ICT projektů a poskytovat konzultace projektovým týmům.

Požadavky:

 • 3 a více let zkušeností s prací na obdobné pozici - hledáme opravdu zkušeného člověka,
 • vynikající znalost TCP/IP, DHCP, DNS, L2 a L3 komunikace,
 • znalost směrovacích protokolů OSPF a BGP,
 • znalost Fortigate firewallu (VDOM, Policy, routing, VPN, IPsec, GRE...),
 • zkušenosti s Multi VLAN prostředím, VRF, IPSec tunneling, QoS,
 • všeobecný rozhled v oblasti síťové architektury a technologií,
 • znalost angličtiny (schopnost řešit incidenty ústně i písemně),
 • středoškolské vzdělání (VŠ výhodou).

Co pro je pro nás velkou výhodou:

 • znalost skriptovacího jazyku Bash nebo podobného,
 • orientační znalost Redhat Linux 7,
 • relevantní certifikace (Cisco CCNA, CCMP...),
 • znalost podnikových procesů a jejich provázanosti v informačních technologiích,
 • dobrá znalost Office produktů (LibreOffice a MS Office).

Koho hledáme:

 • umíte pracovat samostatně, včetně samostatného řízení menších projektů,
 • dokážete analyzovat problém a vždy najít řešení,
 • jste svědomitý a důsledný - můžeme se na Vás spolehnout,
 • rád pomáháte ostatním a nemáte problém pracovat v týmu,
 • jste zvyklý dobře komunikovat a předávat informace.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle
zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Nabízíme:

 • inspirativní prostředí, práci s moderními a často zcela unikátními technologiemi,
 • dobrý tým a příjemné kolegy, kteří Vám vždy pomůžou (nejen na začátku),
 • široké možnosti se dále vzdělávat (odborné kurzy, certifikace i lekce cizích jazyků),
 • výhody stabilní státní instituce (která se ale bude do budoucna dynamicky rozvíjet),
 • práci na plný úvazek s možností smlouvy na dobu neurčitou,
 • příjemný plat,
 • 25 dní dovolené,
 • sick days,
 • další benefity (příspěvky na sport a kulturu, možnost využít partnerská sportoviště, rekreační zařízení, lékařskou péči...),
 • pracoviště poblíž centra Brna - včetně možnosti zajistit na začátek krátkodobé ubytování, pokud se chcete přestěhovat.

V případě Vašeho zájmu nám zašlete Váš životopis na e-mail: a.pacner@nbu.cz (do předmětu prosím uveďte název pozice).

Analytik - Personální bezpečnost

Náplň činnosti:

 • zpracování žádosti fyzické osoby v rámci provádění bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby,
 • vyhodnocování splňování podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti u držitelů osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti,
 • přímá komunikace a metodická činnost se žadateli o vydání osvědčení fyzické osoby, komunikace s orgány státní správy a institucemi,
 • zpracování dílčích rozborů a zpráv o situaci na úseku ochrany utajovaných informací u fyzických osob v ČR,
 • analýza a zaujímání stanovisek k různým materiálům z bezpečnostního hlediska,
 • příprava a vypracování správních rozhodnutí.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, bezpečnostního nebo humanitního směru,
 • dobrá orientace v právním řádu ČR,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení, vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • pečlivost, přesnost a odpovědnost,
 • odolnost vůči psychické zátěži.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády
  č. 564/2006, v platném znění.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle
zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Analytik – Průmyslová bezpečnost

Náplň činnosti:

 • zpracování žádosti podnikatele v rámci provádění bezpečnostního řízení o vydání osvědčení podnikatele,
 • vyhodnocování splňování podmínek pro vydání osvědčení podnikatele u držitelů osvědčení podnikatele,
 • přímá komunikace a metodická činnost se žadateli o vydání osvědčení podnikatele, komunikace s orgány státní správy a institucemi,
 • zpracování dílčích rozborů a zpráv o situaci na úseku ochrany utajovaných informací u podnikatelů v ČR,
 • analýza a zaujímání stanovisek k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska,
 • příprava a vypracování správních rozhodnutí.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo bezpečnostního směru,
  dobrá orientace v právním řádu ČR,
 • dobrá orientace v právních předpisech upravujících podnikání v České republice (občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících),
 • znalost práce na PC,
 • velmi dobré analytické schopnosti a myšlení,
 • vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • pečlivost, přesnost a odpovědnost,
 • odolnost vůči psychické zátěži,
 • praxe v oblasti účetnictví podnikatelů výhodou.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • odpovídající finanční ohodnocení.

 

 • Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Účetní

Náplň činnosti:

Komplexní zajištění finanční i materiálové účetní agendy, zejména:

 • sestavování účtového rozvrhu pro dané účetní období v souladu s postupy účtování pro organizační složky státu,
 • sestavování měsíční analytické předvahy, detailní předvahy a syntetické předvahy výdajů,
 • zabezpečení předepsané archivace účetních dokladů,
 • příprava podkladů pro rozpočet mzdových prostředků.

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání,
 • tři roky praxe jako účetní,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • dobrou znalost MS Office/Libre Office,
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,
 • aktivní přístup ke svěřeným úkolům, ochotu učit se novým věcem.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí malého kolektivu,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • zaškolení v ekonomickém systému a pro státní pokladnu,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění.

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Referent státní správy – specialista SW


náplní činností je především Vývoj kryptografických prostředků dle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání technického nebo matematického směru (zaměření na informační technologie),
 • praktické zkušenosti s vývojem SW aplikací a programováním v prostředí .NET (Visual Studio) nebo Java výhodou
 • znalosti z oblasti kryptologie a bezpečnosti informačních technologií výhodou,
 • předchozí zkušenosti z vývoje, hodnocení nebo testování kryptografických prostředků nebo informačních a komunikačních systémů výhodou,
 • praktické zkušenosti se správou a provozem kryptografických prostředků výhodou,
 • znalost angličtiny umožňující práci s odborným textem,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešeným úkolům.


Práce je možná i pro absolventy vysoké školy se znalostmi z oblasti kryptologie a informačních technologií.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění.


Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Referent státní správy – specialista HW


náplní činností je především Vývoj kryptografických prostředků dle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání technického nebo matematického směru (zaměření na informační technologie),
 • praktické zkušenosti s vývojem HW a programováním v prostředí VHDL výhodou,
 • znalosti z oblasti kryptologie a bezpečnosti informačních technologií výhodou,
 • předchozí zkušenosti z vývoje, hodnocení nebo testování kryptografických prostředků nebo informačních a komunikačních systémů výhodou,
 • praktické zkušenosti se správou a provozem kryptografických prostředků výhodou,
 • znalost angličtiny umožňující práci s odborným textem,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešeným úkolům.


Práce je možná i pro absolventy vysoké školy se znalostmi z oblasti kryptologie a informačních technologií.

Místo výkonu práce je Praha.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění.


Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

 

Životopis zasílejte na adresu:
P.O.BOX 49, Praha 56, 150 06
Tel. 257 283 202, Mgr. Dagmar Urbancová, vedoucí personálního odboru
e-mail: personalistika@nbu.cz

Vážení,
děkujeme Vám za Váš zájem o uplatnění v našem Úřadu. Pokud Vás nebudeme kontaktovat v příštích 14 dnech od podání Vaší žádosti, považujte prosím žádost za "nerealizovanou". Nemáme bohužel kapacitu, abychom mohli reagovat na všechny žádosti o uplatnění, které průběžně dostáváme. Přesto si dovolíme ponechat Vaši žádost v databázi po dobu 2 měsíců a v případě dodatečné potřeby Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Personální oddělení