Česká republika, a tedy i Úřad byl příjemcem pomoci před vstupem do NATO a EU ze strany některých členských států. V současné době se Úřad snaží zprostředkovat své zkušenosti z „předvstupního období“ státům, které kandidují na členství v uvedených organizacích nebo s nimi spolupracují. Úřad takto poskytuje pomoc při budování národního bezpečnostního úřadu Srbsku (institucionální a právní rámec). Těm kandidátským státům, které již mají institucionální rámec vytvořen (Makedonie, Chorvatsko) poskytuje Úřad asistenci ve specifických oblastech bezpečnosti.