Úřad aktivně spolupracuje s ostatními národními bezpečnostními úřady členských států EU a NATO v oblasti výměny zkušeností, provádění úkonů v bezpečnostním řízení, uznávání bezpečnostních oprávnění, povolování návštěv, které předpokládají přístup k utajovaným informacím atd.

Státům, které kandidují na členství v uvedených organizacích nebo s nimi spolupracují, se Úřad snaží zprostředkovat své zkušenosti z "předvstupního období", kdy byla Česká republika, a tedy i Úřad, příjemcem pomoci před vstupem do NATO a EU ze strany některých členských států.

Seznam Národních bezpečnostních úřadů

ALBÁNIE

Council of Ministers

National Security Authority

 • KESHILI I MINISTRAVE
 • Bul. "Deshmoret e Kombit"
 • Tirana

BELGIE

Nationale veiligheidsoverheid/Autorité nationale de sécurité

 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires etrangeres, commerce extérieur et coopération au développement, Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15, B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles,
 • Tel.: +32 2 501 45 42
 • Fax: + 32 2 501 45 96
 • E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Държавна комисия по сигурността на информацията

 • ул. Ангел Кънчев 1, София
  1000, България
 • Телефон: +359 2 921 59 11
 • Факс:+359 2 987 37 50

State Commission on Information Security

DÁNSKO

Politiets Efterretningstjeneste

 • Klausdalsbrovej 1
 • DK-2860 Soborg
 • Tel.: +45 33 14 88 88
 • Fax +45 33 43 01 90
 • E-mail: pet@pet.dk
 • Web: www.pet.dk
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • >Kastellet 30
 • DK-2100 Kobenhavn O
 • Tel.: +45 33 32 55 66
 • Fax: +45 33 93 13 20

NĚMECKO

Bundesministerium des Innern

 • Referat IS 4
 • Alt-Moabit 101 D
 • D-11014 Berlin
 • Tel.: + 49 1 88 86 81 15 26
 • Fax: +49 1 888 68 15 15 26
 • Web: www.bmi.bund.de

ESTONSKO

Estonian National Security Authority, Security Department

Ministry of Defence of the Republic of Estonia

 • Sakala 1
 • EE-15094 Tallinn
 • Tel: + 372 7170 077, + 372 7170 030
 • Fax: + 372 7170 213
 • E-mail: nsa@kmin.ee
 • Web: wwww.kmin.ee

ŘECKO

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ), Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

 • ΣΤΓ 1020, Χολαργός — Αθήνα, Ελλάδα
 • Τηλέφωνα: (30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου) (30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου), Φαξ | (30-210) 642 64 32 (30-210) 652 76 12

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS), Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

 • GR-STG 1020, Holargos — Athens,
 • Tel: + 30 210 657 20 09 (ώρες γραφείου), +30 210 657 20 10 (ώρες γραφείου)
 • Fax: +30 210 642 64 32, +30 210 652 76 12
 • E-mail: hdis-ci@hndgs.mil.gr
 • Web: www.hndgs.mil.gr

ŠPANĚLSKO

Autoridad Nacional de Seguridad, Oficina Nacional de Seguridad

 • Avenida Padre Huidobro s/n
 • E-28023 Madrid
 • Tel.: +34 913 72 57 07, +34 913 72 50 27
 • Fax: +34 913 72 58 08
 • E-mail: nsa-sp@areatec.com
 • Web: www.cni.es

FRANCIE

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

 • 51, boulevard de la Tour-Maubourg
 • F-75700 Paris 07 SP
 • Tel.: +33 171 75 81 77
 • Fax : +33 171 75 82 00
 • Web: www.sgdn.gouv.fr

IRSKO

National Security Authority, Department of Foreign Affairs

 • 80 St Stephens Green, Dublin 2
 • Tel.: + 353 1 478 08 22
 • Fax: + 353 1 478 14 84

ITÁLIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorita Nazionale per la Sicurezza

 • Cesis III Reparto (UCSi)
 • Via di Santa Susanna, 15
 • I-1187 Roma
 • Tel.:+ 39 06 61 17 42 66
 • Fax: + 39 06 488 52 73

KYPR

Υπουργείο Άμυνας, Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού

 • Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ), Υπουργείο Άμυνας, Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4, 1432 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00, Φαξ (357-22) 30 23 51
 • Ministry of Defence, Minister’s Military Staff, National Security Authority (NSA)
 • 4 Emanuel Roidi street
 • CY-1432 Nicosia
 • Tel.: +357 22 80 75 69, +357 22 80 76 43, +357 22 80 77 64, +357 99 35 80 00
 • Fax: + 357 22 30 23 51
 • E-mail: cynsa@mod.gov.cy
 • Web: www.mod.gov.cy

LOTYŠSKO

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latia

LITVA

National Security Authority of the Republic of Lithuania

 • Gedimino pr. 40/1
 • LTL-2600 Vilnius
 • Tel.: +370 5 266 32 05
 • Fax: +370 5 266 32 00
 • E-mail: vsd@vsd.lt
 • Web: www.vsd.lt

LUCEMBURSKO

Autorité nationale de sécurité

 • Boîte postale 2379
 • L-1023 Luxembourg
 • Tel.: +352 47 82 210 central, + 352 47 82 253 direct
 • Fax: +352 47 82 243
 • E-mail. ans@me.etat.lu

MAĎARSKO

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

 • Pf.: 2
 • H-1357 Budapest
 • Tel.: +36 1 346 96 52
 • Fax: +36 1 346 96 58
 • E-mail: nbf@nbf.hu
 • Web: www.nbf.hu

MALTA

Ministeru tal-Gustizzja u l-Affarijiet Interni

NIZOZEMSKO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Postbus 20010
 • NL-2500 EA Den Haag
 • Tel.: + 31 70 320 44 00
 • Fax :+31 70 320 07 33
 • Web: www.minbzk.nl

Ministerie van Defensie, Beveiligingsautoriteit

RAKOUSKO

Informationssicherheitskommission, Bundeskanzleramt

POLSKO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

 • ul. Oczki 1
 • 02-007 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 684 12 47
 • Fax: +48 22 684 10 76
 • E-mail: skw@gov.pl
 • Web: www.skw.gov.pl

PORTUGALSKO

Presidencia do Conselho de Ministros, Autoridade Nacional de Segurança

 • Avenida Ilha da Madeira1,
 • P-1400-204 Lisboa
 • Tel.: +351 21 301 17 10
 • Fax: +351 21 303 17 11

RUMUNSKO

Romanian ANS – ORNISS

SLOVINSKO

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

SLOVENSKO

Národný bezpečnostný úrad, (National Security Authority)

 • Budatínska 30, P.O. Box 16
 • 850 07 Bratislava 57, Slovenská republika
 • Tel.:+421 2 68 69 23 14
 • Fax: +421 2 63 82 40 05
 • E-mail: info@nbusr.sk
 • Web: www.nbusr.sk

FINSKO

Kansallinen turvallisuusviranomainen, Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö

ŠVÉDSKO

Utrikesdepartementet, SSSB

 • S-103 39 Stockholm
 • Tel.: +46 8 405 54 44
 • Fax: +46 8 723 11 76
 • Web: www.ud.se

Försvarsmakten

(The Swedish Armád Forces)

Headquarters

Military Inteligence nad Security (MUST)

 • S – 107 86 Stockholm
 • Tel.: +46 8 788 7500
 • Fax: +46 8 788 82 63

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

UK National Security Authority

 • PO Box 49359
 • GB-London SW1P 1LU
 • Tel.: + 44 020 7930 8768
 • Fax.: + 44 020 7821 8604

NORSKO

Norewgian National Security Autority (NSM)

CHORVATSKO

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

 • Jurjevska 34
 • 1000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • Tel. +385 1 46 86 046
 • Fax. +385 1 46 86 049

GRUZIE

Ministry of Internal Affairs of Georgia

 • 10 G. Gulua Str.
 • Tbilisi, Georgia

MAKEDONIE

Directorate for security of Classified Information