Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ukládá v § 34 povinnost používat pro nakládání s utajovanými informacemi informační systémy certifikované Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a písemně schválené do provozu odpovědnou osobou. Schválení informačního systému do provozu musí odpovědná osoba písemně oznámit na NÚKIB do 30 dnů od tohoto schválení.

Požadavky na informační systém a podmínky jeho bezpečného provozování v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, s nimiž nakládá, a na bezpečnostním provozním módu a obsah bezpečnostní dokumentace informačního systému jsou uvedeny ve vyhlášce č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.

Certifikaci informačních systémů zajišťuje Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB.

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ukládá v § 45 povinnost aplikovat pro utajované informace stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné ochranu utajovaných informací před únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním z elektrických a elektronických zařízení.

Pokud je pro tento účel použita stínicí komora, musí být certifikována Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ověřování způsobilosti elektrických a elektronických zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajované informace kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním zajišťuje NÚKIB při certifikaci informačního systému nebo kryptografického prostředku nebo na základě písemné žádosti orgánu státu nebo podnikatele.

Certifikaci stínicích komor a veškerá měření v oblasti kompromitujícího vyzařování provádí Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB. Další informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.

Informace o hodnocení bezpečnosti informačních technologií
 
Informace k fyzické bezpečnosti informačních systémů