Standardy používané k hodnocení informačních systémů (IS) a zabezpečených oblastí (ZO) z hlediska kompromitujícího vyzařování (KV):

 • Hodnocení IS (určení třídy IS) se provádí podle standardu NATO SDIP-27/2 nebo standardu EU IASG 7-03 a částečně také podle převzaté evropské normy k hodnocení úrovní rušení komerčních zařízení informačních technologií ČSN EN 55022.
 • Hodnocení prostorů (určení zóny prostoru) se provádí podle dokumentu NATO SDIP-28/2 nebo standardu EU IASG 7-02.
 • Hodnocení instalace IS v ZO se provádí podle standardu NATO SDIP-29/2 nebo standardu EU IASG 7-01.
 • Kontrola zabezpečených oblastí proti nepovolenému použití technických prostředků k získávání informací se provádí podle bezpečnostního standardu NBÚ 2/2011.

Dokumenty pro hodnocení IS (tj. např. počítačových sestav):

 • SDIP-27 /2: Dokument NATO.
 • IASG 7-03: Dokument EU.

Tyto standardy obsahují metodiku měření úrovní kompromitujících elektromagnetických signálů vyzařovaných komponentami IS, jako jsou počítače, tiskárny aj. a příslušné limity. Podle metodiky těchto dokumentů se zařízení (IS) rozdělují do tříd 0 až 2, případně Level A až Level C. Jedná se o kompatibilní dokumenty stupně utajení Důvěrné.

Měření a hodnocení IS podle těchto standardů provádí pouze NÚKIB a pracoviště, s nímž má NÚKIB uzavřenou pro takovou činnost smlouvu o zajištění činnosti (podle zákona č. 412/2005 Sb.).

 • ČSN EN 55022 - civilní česká norma převzatá z evropské normy. Na základě výsledků měření podle této normy je výrobcem, popř. dovozcem vydáváno tzv. "Prohlášení o shodě". Dle zákona č. 22/1997 Sb. by každé elektronické zařízení prodávané v ČR mělo být testováno podle této popř. obdobné zahraniční normy, a mělo by mít "Prohlášení o shodě". Zařízení (IS) vyhovující této normě jsou zpravidla hodnocena jako zařízení třídy 2.

Dokumenty pro hodnocení prostorů:

 • SDIP-28/2: Dokument NATO.
 • IASG 7-02: Dokument EU.
 • Klasifikace prostorů z hlediska kompromitujícího elektromagnetického vyzařování - bezpečnostní standard NBÚ 1/2007 ver. 1.0.

Tyto dokumenty obsahují obecnou metodiku měření útlumu prostředí a stanovují limitní hodnoty útlumu pro jednotlivé zóny. Podle tohoto dokumentu se prostory rozdělují do zón 0 až 2. Jedná se o kompatibilní dokumenty stupně utajení Vyhrazené až Důvěrné.

Dokument pro instalaci IS:

 • SDIP-29/2: Dokument NATO.
 • IASG 7-01: Dokument EU.
 • Instalace zařízení z hlediska kompromitujícího elektromagnetického vyzařování - bezpečnostní standard NBÚ 2/2007 ver. 2.0.

Tyto dokumenty stanovují požadavky na konkrétní umístění IS v zabezpečených oblastech, především na minimální vzdálenosti od metalických vedení a od ostatních elektronických zařízení nebo použití síťových filtrů. Konkrétní požadavky na instalaci komponent IS jsou dány kombinací třídy zařízení, zóny prostor, kde je zařízení instalováno a stupněm utajení zpracovávaných informací. Jedná se o kompatibilní dokumenty stupně utajení Vyhrazené až Důvěrné.