Národní bezpečnostní úřad vystavuje certifikát podle § 47 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti o vydání certifikátu technického prostředku pro ochranu utajovaných informací jsou uvedeny v § 11 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti o certifikaci technického prostředku:

 1. Žádost o certifikaci technického prostředku obsahuje:
  • identifikaci žadatele
   1. obchodní firmou, popřípadě názvem, sídlem a identifikačním číslem, je-li žadatelem právnická osoba,
   2. obchodní firmou, popřípadě jménem a příjmením, případně odlišujícím dodatkem, trvalým pobytem a místem podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, datem narození a identifikačním číslem, je-li žadatelem fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo
   3. názvem, sídlem, identifikačním číslem a jménem a příjmením odpovědné osoby, jde-li o orgán státu.
  • výčet a označení technických prostředků a seznam předkládané dokumentace.
 2. K žádosti podle odstavce 1 se přiloží tato dokumentace:
  • specifikace a popis technického prostředku,
  • prohlášení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,
  • certifikát shody vydaný smluvním akreditovaným certifikačním orgánem,
  • posudek podle § 46 odst. 14 zákona.

Vzor žádosti ke stažení

Národní bezpečnostní úřad vydá certifikát technického prostředku nebo rozhodne o jeho nevydání ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti, podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.