Zákon č. 412/2005 Sb.§ 52 umožňuje Úřadu uzavřít smlouvu s orgánem státu nebo podnikatelem na zajištění činností v oblasti certifikace kryptografických prostředků nebo ověřování zvláštní odborné způsobilosti (pouze orgán státu). Náležitosti žádosti orgánu státu o uzavření smlouvy k provádění odborné zkoušky jsou podrobně uvedeny v § 6 vyhlášky č. 432/2011 Sb.

Náležitosti žádosti orgánu státu nebo podnikatele o uzavření smlouvy o zajištění činnosti jsou podrobně uvedeny v § 11 vyhlášky č. 525/2005 Sb.