Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií

Poštovní adresa:

  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
    Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
    P.O. Box 160
    130 00 Praha 3

Sekretariát:

telefon: 245 004 344
fax: 245 004 394
e-mail: obit_nukib@nukib.gov.cz

Problematiku týkající se certifikace kryptografických prostředků nebo kryptografických pracovišť je možno projednat na tel. č. 245 004 335, při písemném styku uvést poštovní adresu odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB.

Předání nebo převzetí kryptografické písemnosti je možno projednat na tel.č. 245 004 344, při písemném styku uvést adresu odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB.