Přepravu kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku upravuje § 42 zákona č. 412/2005 Sb.

Přepravu kryptografického materiálu stupně utajení Důvěrné nebo vyšší provádí kurýr kryptografického materiálu. Způsob zaškolení kurýra kryptografického materiálu je uveden v § 11 vyhlášky č. 432/2011 Sb.

Podmínky pro vývoz kryptografického prostředku z území ČR jsou stanoveny v § 42 zákona č. 412/2005 Sb. Úřad může udělit povolení na základě písemné žádosti, obsah této žádosti je uveden v § 35 vyhlášky č. 432/2011 Sb.