Možnost vyhledat neplatná osvědčení (vyjma zániku platnosti uplynutím jejich doby) a certifikáty (ztráta, zničení, zrušení platnosti) naleznete – zde

Možnost vyhledat neplatná oznámení na stupeň Vyhrazené (§ 9 odst. 3 písm. a), c), g) zákona) naleznete zde – zde