Oddělení ústředního registru

telefon: +420 257 283 239 (+420 257 283 233, 243, 349, 434)
fax: +420 257 283 161
e-mail: ustr.registr@nbu.gov.cz