Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, stanoví podmínky poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku. Ty je možné poskytovat pouze na základě písemné žádosti a povolení NBÚ za podmínek stanovených zákonem. Orgány státu, právnické osoby a podnikající fyzické osoby evidují, ukládají nebo odesílají utajované informace v registrech utajovaných informací, o jehož zřízení jsou podle § 79 odstavce 3 zákona oprávněny NBÚ požádat. Žádost podepsanou odpovědnou osobou adresujte Odboru administrativní a fyzické bezpečnosti NBÚ, P. O. BOX 49, Praha 56, 150 06.

Vzor žádosti o zřízení registru naleznete zde.