• bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou – v daném případě ředitelem NBÚ v rozsahu stanoveném zákonem,
  • podepisuje veřejné listiny vydávané zaměstnancům NBÚ.