• provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu, aj.,
  • prověřuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a prováděných operací uvnitř NBÚ,
  • zajišťuje konzultační činnost v oblasti finanční kontroly,
  • zpracovává roční zprávu o kvalitě a účinnosti vnitřního kontrolního systému a výsledcích interního auditu pro ředitele NBÚ,
  • podílí se na zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol NBÚ jako státního rozpočtu pro Ministerstvo financí.