• podílí se na tvorbě právních předpisů v oblasti utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a interních aktů řízení Úřadu,
  • zpracovává návrhy metodologie postupu, zajišťování a provádění bezpečnostního řízení včetně řízení o zrušení platnosti veřejné listiny za účelem úplného a přesného zjištění stavu věci pro rozhodnutí v bezpečnostním řízení,
  • shromažďuje, zajišťuje vyhodnocení a zpracování návrhu posouzení personálních projektů, který je předkládán vládě (§ 72 zákona),
  • podílí se na provádění metodické činnosti v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vůči orgánům státu, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám,
  • zabezpečuje a odpovídá za výkon a vedení spisové agendy 1. náměstka ředitele,
  • provádí každodenní kontrolu a monitoring informací z otevřených zdrojů, zejména databáze Anopress a Obchodního věstníku, na základě dotazů tvořených v informačních systémech sekce bezpečnostního řízení.