• podílí se na zpracování návrhů právní úpravy ochrany utajovaných informací v oblasti personální bezpečnosti, provádění bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a interních aktů řízení,
  • zajišťuje v rozsahu stanoveném ředitelem NBÚ ochranu utajovaných informací v NBÚ,
  • zajišťuje a v rozsahu stanoveném zákonem provádí bezpečnostní řízení o vydání osvědčení fyzické osoby u zaměstnanců NBÚ a uchazečů o zaměstnání v NBÚ a bezpečnostní řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby u zaměstnanců,
  • provádí poučení fyzických osob před prvním přístupem k utajované informaci,
  • zajišťuje proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti utajovaných informací,
  • zajišťuje připravenost NBÚ na řešení krizových situací v oboru své působnosti,
  • zabezpečuje evidenční ochranu zaměstnanců NBÚ v případě jejich ohrožení v souvislosti s výkonem povolání,
  • zabezpečuje v nepřetržitém provozním režimu uskutečňování plánu zabezpečení a ochrany, zejména zabezpečuje výkon provozní kontroly vnitřních prostor objektu, spolupracuje s OS PČR na provozní kontrole vnějších prostor v souladu s interními akty řízení.