• vytváří dlouhodobé strategie potřeb NBÚ v oblasti informačních systémů a jeho komunikační infrastruktury,
  • koordinuje vývoj, provoz, inovace a údržbu komunikačních a informačních systémů a zajišťuje jejich slučitelnost s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky,
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu komunikačních a informačních systémů,
  • stanovuje vnitřní provozní podmínky včetně dokumentace pro provoz komunikačních a informačních systémů,
  • spolupracuje s orgány státu a ostatními organizacemi v oblasti komunikačních a informačních systémů.