• zajišťuje a v rozsahu stanoveném zákonem provádí bezpečnostní řízení o žádosti podnikatele a bezpečnostní řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele,
 • rozhoduje:
  1. o přerušení a zastavení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení podnikatele (§ 112 a § 113 zákona),
  2. o rozkladu (§ 128 a § 129 zákona),
  3. o vydání souhlasu s jednorázovým přístupem k utajované informaci (§ 59 zákona),
 • v případech a způsobem stanoveným zákonem:
  1. vydává osvědčení podnikatele (§ 121 odst. 1 zákona),
  2. vydává rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele (§ 121 odst. 2 zákona),
  3. vydává rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení podnikatele (§ 121 odst. 3 zákona),
  4. podílí se na vydávání osvědčení podnikatele pro cizí moc (§ 57 zákona),
 • vede a doplňuje bezpečnostní svazky,
 • vede evidenci podnikatelů, kterým bylo vydáno osvědčení podnikatele a osvědčení podnikatele pro cizí moc,
 • podílí se na plnění úkolů NBÚ souvisejících s členstvím České republiky v NATO, EU a WEU v oblasti průmyslové bezpečnosti.