• zabezpečuje vypracovávání návrhu rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladu,
  • zabezpečuje vypracovávání návrhu rozhodnutí o zrušení platnosti veřejné listiny,
  • zpracovává návrh stanoviska k podanému rozkladu ve smyslu § 129 odst. 3 zákona,
  • podílí se na tvorbě právních předpisů v oblasti utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a interních aktů řízení,
  • zpracovává návrhy metodologie postupu, zajišťování a provádění bezpečnostního řízení včetně řízení o zrušení platnosti veřejné listiny za účelem úplného a přesného zjištění stavu věci pro rozhodnutí v bezpečnostním řízení.