• zajišťuje zahraniční aktivity NBÚ,
  • zabezpečuje úkoly NBÚ při sjednávání a vypovídání mezinárodních smluv v oblasti ochrany utajovaných informací.