• připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele NBÚ o rozkladu v bezpečnostním řízení,
  • připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele NBÚ o rozkladu proti rozhodnutím NBÚ o správních deliktech,
  • připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele NBÚ o rozkladu proti rozhodnutím NBÚ o nevydání nebo zániku platnosti certifikátu,
  • zajišťuje jednání rozkladových komisí ředitele NBÚ,
  • připravuje podklady pro rozhodnutí o stížnosti uplatněné u veřejného ochránce práv,
  • zastupuje NBÚ při soudních jednáních souvisejících s agendou oddělení, pokud si toto jednání nevyhradí v konkrétním případě ředitel NBÚ,
  • zastupuje NBÚ při jednání s veřejným ochráncem práv, pokud si toto jednání nevyhradí v konkrétním případě ředitel NBÚ.