• zajišťuje oblast organizace a systemizace, včetně charakteristiky pracovních míst,
  • zpracovává koncepci vzdělávání zaměstnanců a organizačně ji zajišťuje,
  • zajišťuje agendu péče o zaměstnance, mzdovou agendu, FKSP,
  • zpracovává Organizační řád, Pracovní řád a další vnitřní normy v oblasti pracovněprávní, platové a v péči o zaměstnance,
  • vede přijímací řízení s uchazeči o zaměstnání,
  • zajišťuje vydávání Věstníku.