• provádí a koordinuje kontrolu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
  • zpracovává půlroční plán kontrol,
  • ve spolupráci s ostatními organizačními celky Úřadu zpracovává vždy do konce měsíce února zprávu o činnosti Úřadu za uplynulý kalendářní rok,
  • podílí se na poskytování metodické pomoci v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vůči orgánům státu, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.