Informace o uzavření smlouvy

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569, se sídlem: Na Popelce 2/16, Praha 5, PSČ 150 06

jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), za účelem uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem ve smyslu § 89 ZVZ na služby „Zajišťování provozně technické údržby v objektech NBÚ“, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 6. května 2011 pod ev.č. 60059778 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. května 2011 pod ev.č. 2011/S 89-145416,

tímto oznamuje, že:

na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kde hodnocení bylo provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídek, uzavřel dne 13. října 2011 rámcovou smlouvu s vítězným uchazečem, obchodní společností

EMV s.r.o., se sídlem Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4,

jehož nabídková cena za 1 hodinu odpracovanou 1 pracovníkem údržby dle typů prací je uvedena v následující tabulce:

Typ pracíCena v Kč/hodbez DPHDPH Cena v Kč/hod
včetně DPH
elektromontážní práce včetně dílčích revizí elektro 180 36 216
instalatérské práce 170 34 204
opravy a údržby – stavebně montážní práce 150 30 180
malířské a lakýrnické práce 140 28 168
pokládky podlahových krytin 150 30 180
ostatní pomocné práce 100 20 120

Údaje o nabídkách všech uchazečů:

a) AB Facility a.s.

Typ pracíCena/hod
včetně DPH
DPHCena/hod
včetně DPH
Rychlost reakce
elektromontážní práce včetně dílčích revizí elektro 269,00 44,00 269,00 1 hodina
instalatérské práce 228,00 38,00 228,00
opravy a údržby – stavebně montážní práce 219,30 36,60 219,30
malířské a lakýrnické práce 216,00 36,00 216,00
pokládky podlahových krytin 204,00 34,00 204,00
ostatní pomocné práce 126,00 21,00 126,00
Průměrná cena – součet/6 175,00 35 210,00

b) MONTSERVIS PRAHA a.s.

Typ pracíCena/hod
včetně DPH
DPHCena/hod
včetně DPH
Rychlost reakce
elektromontážní práce včetně dílčích revizí elektro 387,50 77,50 465,00 1 hodina
instalatérské práce 320,00 64,00 384,00
opravy a údržby – stavebně montážní práce 321,50 64,30 385,80
malířské a lakýrnické práce 290,00 58,00 348,00
pokládky podlahových krytin 306,70 61,40 368,10
ostatní pomocné práce 160,00 32,00 192,00
Průměrná cena – součet/6 297,62 59,53 357,15

c) EMV s.r.o.

Typ pracíCena/hod
včetně DPH
DPHCena/hod
včetně DPH
Rychlost reakce
elektromontážní práce včetně dílčích revizí elektro 180,00 36,00 216,00 1 hodina
instalatérské práce 170,00 34,00 204,00
opravy a údržby – stavebně montážní práce 150,00 30,00 180,00
malířské a lakýrnické práce 140,00 28,00 168,00
pokládky podlahových krytin 150,00 30,00 180,00
ostatní pomocné práce 100,00 20,00 120,00
Průměrná cena – součet/6 148,33 29,67 178,00

Kontaktní osoba v záležitostech organizace zadávacího řízení a poskytování zadávací dokumentace:

Ing. Dagmar Vážná
tel.: +420 257 283 163
fax.: +420 257 283 470
e-mail: d.vazna@nbu.cz