Pokud dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o souhlas se zřízením registru, oznámí orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba Úřadu změny do 24 hodin od okamžiku, kdy změna nastala. Změny v registru se oznamují prostřednictvím Evidenčního listu registru (vzor najdete zde).

Oddělení ústředního registru

telefon: +420 257 283 239 (+420 257 283 233, 243, 349, 434)
fax: +420 257 283 161
e-mail: ustr.registr@nbu.cz