OZNÁMENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

Národní bezpečnostní úřad informuje občany, že po předchozím telefonickém objednání se na tel č. 257 283 225 je možné osobně na podatelně Národního bezpečnostního úřadu podat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

 

V ostatních případech, pokud není osobní přítomnost občanů nezbytně nutná, nadále platí nutnost upřednostnit jiný způsob komunikace než je osobní návštěva Národního bezpečnostního úřadu, a to:
• datovou schránkou: h93aayw
• e-mailem na adresu: posta@nbu.cz
• poštou na adresu: NBÚ, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
/Těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu, např. v rámci bezpečnostního řízení od podání žádosti o vydání veřejné listiny (osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby), přes odstranění nedostatků a doplnění údajů až po oznamování změn. Konkrétní postupy a formy komunikace jsou uvedeny v příslušných sekcích těchto internetových stránek. Obdobným způsobem může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání. Národní bezpečnostní úřad též upozorňuje, že způsob podání žádosti nemá vliv na průběh bezpečnostního řízení - důležité je podat žádost včas, tj. v řádném termínu dle zák. č. 412/2005 Sb./
• telefonicky: 257 283 111

 

V těch ostatních případech, kdy bude třeba doručit zásilku osobně, bude tato v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00, pátek 8:00 - 13:00 pouze převzata na recepci úřadu. V případě potřeby bude doručovateli, na jeho žádost, potvrzeno její převzetí.

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní