DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

Národní bezpečnostní úřad nadále důrazně žádá občany, aby pro komunikaci s ním, pokud je to v jejich konkrétním případě možné = jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu Národního bezpečnostního úřadu, a to datovou schránkou, e-mailem nebo poštou - viz záložka „Kontakty“. Těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu např. v rámci bezpečnostního řízení, od podání žádosti o vydání veřejné listiny až po oznamování změn jejím držitelem – obdobně může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání. Návštěvníky, kteří se dostaví k provedení úkonu v rámci správního řízení, Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že pravidla provozu v recepci úřadu mohou být upravena s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.

 

Národní bezpečnostní úřad zároveň informuje, že účastník řízení, který podal opakovanou žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo žádost o vydání osvědčení podnikatele v době, kdy byl vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav, nebo byl-li uvedený stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti, a o jeho žádosti nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení. Stejná pravidla jsou aplikována i pro výkon citlivé činnosti. Přehled veřejných listin, kterých se tato skutečnost týká, naleznete - zde.  

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní