DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

Z provozních důvodů bude dne 26.11.2021 zavřená podatelna.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Národní bezpečnostní úřad nadále důrazně žádá občany, aby pro komunikaci s ním, pokud je to v jejich konkrétním případě možné = jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu Národního bezpečnostního úřadu, a to datovou schránkou, e-mailem nebo poštou - viz záložka „Kontakty“. Těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu např. v rámci bezpečnostního řízení, od podání žádosti o vydání veřejné listiny až po oznamování změn jejím držitelem – obdobně může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání. 

Pravidla provozu v recepci úřadu jsou zároveň upravena dle aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Proto Národní bezpečnostní úřad touto cestou informuje všechny návštěvníky, že podmínkou pro umožnění jejich vstupu do budovy úřadu mimo recepci je předložení dokladu, že splňují některou z výjimek obsažených v příslušném mimořádném opatření, v krajním případě pak vyplnění čestného prohlášení přímo v recepci úřadu.

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní