OZNÁMENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

Národní bezpečnostní úřad nadále žádá občany, aby pro komunikaci s ním, pokud je to v jejich konkrétním případě možné = jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, upřednostnili  jiný způsob než osobní návštěvu Národního bezpečnostního úřadu, a to:

  • datovou schránkou:   h93aayw
  • e-mailem na adresu: posta@nbu.cz
  • poštou na adresu: NBÚ, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5

(těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu např. v rámci bezpečnostního řízení, od podání žádosti o vydání veřejné listiny až po oznamování změn jejím držitelem – konkrétní postupy a formy komunikace jsou uvedeny v příslušných sekcích těchto internetových stránek; obdobným způsobem může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání; Národní bezpečnostní úřad též upozorňuje, že způsob podání žádosti nemá vliv na průběh bezpečnostního řízení - důležité je podat žádost včas, tj. v řádném termínu dle zák. č. 412/2005 Sb.) 

  • telefonicky: 257 283 111

 

V případech, kdy i přes výše uvedenou výzvu bude třeba doručit zásilku osobně, bude tato v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00, pátek 8:00 - 13:00 pouze převzata na recepci úřadu. V případě potřeby bude doručovateli, na jeho žádost, povrzeno její převzetí. Pravidla provozu v recepci úřadu jsou upravena v reakci na aktuální epidemiologickou situaci a jsou v ní přijata opatření pro zajištění bezpečného výkonu práce zaměstnancům úřadu.

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní