DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

V reakci na usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 Národní bezpečnostní úřad nadále důrazně žádá občany, aby pro komunikaci s ním, pokud je to v jejich konkrétním případě možné = jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, upřednostnili  jiný způsob než osobní návštěvu Národního bezpečnostního úřadu, a to:

datovou schránku:   h93aayw

e-mail na adresu: posta@nbu.cz

poštu na adresu: NBÚ, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5

(těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu např. v rámci bezpečnostního řízení, od podání žádosti o vydání veřejné listiny až po oznamování změn jejím držitelem – konkrétní postupy a formy komunikace jsou uvedeny v příslušných sekcích těchto internetových stránek; obdobným způsobem může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání)

telefonicky: 257283111

V případech, kdy i přes výše uvedenou výzvu bude třeba doručit zásilku osobně, bude tato v  úředních hodinách přijata na recepci úřadu. Pravidla provozu v recepci úřadu jsou zároveň upravena dle aktuálních mimořádných opatření přijatých vládou. Národní bezpečnostní úřad zároveň touto cestou informuje klienty, jimž byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu, že tyto stanovené termíny zůstávají nadále v platnosti.

 

Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyříditPotřebuji vyřídit

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací

Bezpečnostní způsobilost

Bezpečnostní způsobilostBezpečnostní způsobilost

Informační centrum

Informační centrumInformační centrum

Dotazníky

DotazníkyDotazníky

Právní předpisy

Právní předpisyPrávní předpisy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky

Fondy EU

Fondy EUFondy EU

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Kybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIBKybernetická bezpečnost od 1.8.2017 NÚKIB

Archiv a Publikace

Archiv a PublikaceArchiv a Publikace

Ostatní

OstatníOstatní