Dnem 1. ledna 2012 nabudou účinnosti zcela nová vyhláška z oblasti kryptografické bezpečnosti, novela vyhlášky z oblasti administrativní bezpečnosti a novela vyhlášky z oblasti provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací vydávané k provedení novelizovaného zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací, vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací a vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací.

Konečné verze vyhlášky o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací, vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací a vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací, byly dne 16. 12. 2011 zaslány redakci Sbírky zákonů k uveřejnění a následně budou jejich znění k dispozici ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) a aktuální pracovní verze jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu níže.

Návrh vyhlášky o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací