Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky, vypracoval Národní bezpečnostní úřad nové znění prováděcího právního předpisu, a to návrh vyhlášky o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 29. září 2011. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 20. října 2011 na adrese pravni@nbu.cz.

Přílohy:

Návrh vyhlášky o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
Odůvodnění k návrhu vyhlášky o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací