V souvislosti s vyhláškou č. 416/2013 Sb. ze dne 11. 12. 2013 a účinnou od 1. 1. 2014, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, si Vás dovolujeme informovat, že je nový formulář dotazníku podnikatele.

Nová verze dotazníku podnikatele je na webových stránkách k dispozici od 31. 12. 2013.