V souladu s bodem II. Usnesení vlády ČR ze dne 15. srpna 2012 č. 593, k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení, dodržuje Národní bezpečnostní úřad při posuzování podaných žádostí o náhradu škody nebo nemajetkové újmy zásady stanovené dokumentem „Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup“. Plné znění dokumentu je obsaženo v příloze.

Příloha k usnesení vlády ze dne 15. srpna 2012 č. 593