Dnem 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 400/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Platné znění vyhlášky č. 400/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., je k dispozici ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/), a bude dále i na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/).