Od 1.1.2017 je účinná novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, která podstatně zužuje výčet změn údajů v dotazníku, které je fyzická osoba povinna oznamovat, tzn. snižuje jak administrativní zátěž fyzických osob, tak i Úřadu. V této souvislosti žádáme fyzické osoby, aby Úřadu oznamovaly pouze následující změny údajů uvedených v dotazníku, které se již nedokládají:

  1. změnu adresy pro účely doručování,
  2. změnu zaměstnavatele,
  3. nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,
  4. zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
  5. vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami,
  6. změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.

 

Bližší informace k hlášení změn naleznete zde

Nejčastější dotazy související s hlášením změn naleznete zde