29.06.2016

Novela vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Dnem 13. července 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 204/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Novela má za cíl uvést přílohu č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., resp. její bod 4.1. do souladu s novými českými technickými normami.

Novela vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Dnem 1. července 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Novela mění přílohu č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. a stanoví nový výčet určených významných informačních systémů.

Platné znění obou vyhlášek a to jak vyhlášky č. 204/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, tak i vyhlášky č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, je k dispozici ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/), a bude dále i v kancelářské aplikaci Microsoft Word na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/).