Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tento návrh zákona, zpracovaný Národním bezpečnostním úřadem, transponuje evropskou směrnici (EU 2016/1148 ze dne 6. 7. 2016) o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci EU.

Novela rozšiřuje působnost stávajícího zákona na další skupiny provozovatelů nebo správců IT technologií. Nově budou muset, mimo jiné, bezpečnostní incidenty oznámit vládnímu CERT (GovCERT.CZ) nebo národnímu CERT (CSIRT.CZ).

Novela zároveň počítá se vznikem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).