Dnem 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, přičemž tento změnový zákon mění některá ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny se zejména dotknou části osmé zákona, která nově nese nadpis „PŘESTUPKY“.


Úplné znění zákona i výše uvedený změnový zákon budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (https://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/), a k dispozici jsou též ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).