Dne 15. června 2020 byl vládou České republiky projednán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna některých institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, zapracování požadavků vyplývajících ze směrnic NATO a snížení administrativní zátěže jak fyzických osob, tak podnikatelů. Mezi navrženými úpravami je například precizace definice utajované informace, zavedení speciálního režimu pro přístup příslušníků bezpečnostních sborů, státních zaměstnanců, vojáků v činné službě a státních zástupců k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo zavedení zákonného pojmu utajovaného dokumentu. Návrh zákona dále podstatným způsobem snižuje administrativní zátěž dotčených subjektů právní regulace.

V současné době zajišťujeme předložení návrhu zákona k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.