Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 12/2022, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 12/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Úplné znění vyhlášky č. 363/2011 Sb. a její novela č. 12/2022 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.