Národní bezpečnostní úřad jako každoročně zpracoval zprávu o své činnosti za rok předcházející. Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2021, kterou vzala Bezpečnostní rada státu na vědomí svým usnesením č. 31 ze dne 17. května 2022, naleznete spolu s předcházejícími zprávami standardně v části Informační centrum/Povinně zveřejňované informace/Výroční zprávy o činnosti NBÚ a aktuálně je ke stažení přímo zde.