Ve sbírce zákonů byla dne 22. září 2022 publikována vyhláška č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. V této souvislosti Národní bezpečností úřad připravil seminář zaměřený na prezentaci změn oproti předchozí právní úpravě.

Seminář se uskuteční v prostorách NBÚ, a to v předpokládaných termínech:

5. 1. 2023 od 9 hod.

10. 1. 2023 od 9 hod.

12. 1. 2023 od 9 hod.

V případě zájmu o účast zašlete nejpozději do 19. 12. 2022 na adresu admin.bezpecnost@nbu.cz vyplněný přihlašovací formulář, který je k dispozici zde, a to s uvedením vybraného data semináře. Na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích uvedených ve formuláři bude potvrzena účast ve zvoleném termínu. Při naplnění kapacity konkrétního termínu vám bude nabídnut jiný volný termín. Bližší organizační údaje budou sděleny současně s potvrzením účasti.