Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh nové vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti. Návrh vyhlášky je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která je nyní ve finální fázi legislativního procesu (sněmovní tisk č. 519) a reflektuje především změny zákonné úpravy v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 6. června 2024. Připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 27. června 2024 na e-mailové adrese: pravni@nbu.gov.cz. Návrh vyhlášky s odůvodněním je ke stažení zde.