Aktualizované soubory seznamů osvědčení podnikatele/osvědčení podnikatele pro cizí moc k 19.8.2011:

  • Seznam platných osvědčení podnikatele
  • Seznam platných certifikátů/osvědčení podnikatele pro cizí moc
  • Seznam neplatných osvědčení podnikatele (zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)
  • Seznam neplatných certifikátů/osvědčení podnikatele pro cizí moc (zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)

odkaz na seznamy - zde