Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky, vypracoval Národní bezpečnostní úřad návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. října 2011. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 10. listopadu 2011 na adrese pravni@nbu.cz.

1. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
2. Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
3. Zvýraznění změn navrhovaného znění Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., oproti platnému znění Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.