Národní bezpečnostní úřad upozorňuje odpovědné osoby všech ministerstev a dalších správních úřadů, že dne 19. června 2012 vláda ČR svým usnesením č. 439 schválila „Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřadem". Zároveň vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů postupovat podle tohoto materiálu a poskytovat řediteli Národního bezpečnostního úřadu součinnost při zpracovávání vyjádření k personálním projektům a jejich ověřování. Příslušné materiály pro zpracování personálních projektů naleznete zde a zde.