Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky, vypracoval Národní bezpečnostní úřad nové znění prováděcích právních předpisů, a to návrh vyhlášky o personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a návrh vyhlášky o průmyslové bezpečnosti. Oba návrhy vyhlášek byly dány do meziresortního připomínkového řízení dne 17. srpna 2011. Případné připomínky veřejnosti k uvedeným návrhům vyhlášek lze uplatnit do 7. září 2011 na adrese pravni@nbu.cz.

Přílohy:

1. Návrh vyhlášky o personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti
2. Odůvodnění k návrhu vyhlášky o personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti
3. Návrh vyhlášky o průmyslové bezpečnosti
4. Odůvodnění k návrhu vyhlášky o průmyslové bezpečnosti