Dne 27. května 2011 vstoupila v platnost nová bezpečnostní pravidla Rady č. 2011/292/EU týkající se ochrany utajovaných informací, která nahradila předchozí bezpečnostní pravidla vydaná rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES ze dne 19. března 2001

odkaz na právní předpisy EU vztahující se k ochraně utajovaných informací – zde