Dne 11. srpna 2009 vstoupila v platnost Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. V současné době NBÚ ve spolupráci s MZV ČR podniká příslušné kroky vedoucí k její publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv.