Národní bezpečnostní úřad zaslal dne 28. června 2013 vládě České republiky k projednání návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), upravený na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení.

Aktuální verze návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a důvodová zpráva k návrhu zákona je k dispozici zde:

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Důvodová zpráva k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)