Dnem 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 275/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.

Platné znění vyhlášky č. 275/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici ve Sbírce zákonů na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo na internetových stránkách Národního bezpenostního úřadu v části Právní předpisy.