Reakce na článek uveřejněný v deníku Právo dne 19.4.2007
Pod názvem : „Policie varuje : zázračný klíč otevře dveře za tři vteřiny“

Uvedený článek pravděpodobně popisuje způsob dynamického překonávání zámkových cylindrických vložek. Tento způsob překonávání vložek byl v ČR předveden v roce 2002 a byl nazván „nedestruktivní dynamická metoda“. Od roku 2003 každá cylindrická vložka, na kterou byl vydán certifikát NBÚ výše uvedené metodě odolává. Pro odlišení takto upravených vložek bylo přistoupeno k jejich značení (v závislosti na praxi jednotlivých výrobců) a tato vlastnost je uváděna i v příloze certifikátu NBÚ.

Cylindrické vložky uveřejněné na www.nbu.cz jsou proti jmenované násilné metodě odolné.

Link na seznam certifikovaných technických prostředků (mimo jiné i cylindrických vložek) je http://www.nbu.cz/_download/ctp/mechanicke-zabrane-prostredky.xls

Dodatečné informace 7